Начало

„Юридически сайт за дружествено право“ публикува разработки, посветени на въпросите на търговските дружества и търговския регистър. Целта на сайта е да стимулира дискусията за преодоляване на противоречивото правоприлагане, както и да бъде полезен в работата на практикуващите юристи.

Доц. д-р Николай Колев
Ръководител на Секция по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет, Институт за държавата и правото при БАН
Адвокат, Counsel в Адвокатско дружество „Боянов и Ко“

thumb